250-1027

כד קרמיקה אדומה, ידית אחת תקופת ברזל, תקין ללא רפאות, גובה 17 ס"מ

Red ceramic pitcher, with one handle, iron age (intact without repairs), height 17 cm

Start Price: $70 Sold for: $70