250-1028

קערת קרמיקה, קפריסין עם עיטור וידית אחת, פגם בשפה, סוף תקופת הברזל, מאה 6-5 לפנה"ס, גובה 4 ס"מ, קוטר 9 ס"מ

Ceramic bowl, Cyprus, with decoration and one handle, damaged rim, laet iron age, 6th-5th C. BC, height 4 cm, diameter 9 cm

Start Price: $70 Sold for: $70