250-1030

נר שמן מחרס, תקופת ברזל II הממלכה המאוחדת, שברים מתוקנים

Pottery oil lamp, Iron age II, united monarchy 1000-586 BC (repaired breaks)

Start Price: $45 Sold for: $45