250-1031

שתי צלחות חרס, תקופת ברזל II אחת שלמה, לשניה תיקונים קלים בשפה

Two terracota plates, Iron age II, one intact, the other with minor repairs on rim

Start Price: $60 Sold for: $60