250-1034

נר שמן מחרס, תקופת ברזל II הממלכה המאוחדת, 1000-586 לפנה"ס, שברים קטנים

Pottery oil lamp, Iron age II, united monarchy 1000-586 BC (small breaks)

Start Price: $45 Sold for: $45