250-1035

נר שמן פתוח מחרס, תקופת ברזל II הממלכה המפולגת, מאות 8 עד 6 לפנה"ס, גדול במיוחד, 170 מ"מ

an open saucer oil lamp, the iron age II period, 800 - 600 bc, 17 cm diameter

Start Price: $90 Sold for: $90