250-1036

פכית חרס, תקופת ברזל II א"י 1000-586 לפנה"ס, מצב טוב, ללא תיקון

Terracota jar, Iron age II, united monarchy 1000-586 BC (good condition, no repairs)

Start Price: $50 Sold for: $50