250-1037

שלוש פכיות חרס, תקופת הברזל II 800-586 לפנה"ס, שלמים, ללא רפאות

3 x pottery juglets, Iron Age II, 800 - 586 bc, complete, no restoration

Start Price: $120 Sold for: $120