250-1038

לוט של חרוזי אבן וזכוכית, תקופות שונות, כולל גרנט, אגאט וקורניאול, אלף שני -אלף ראשון לפנה"ס

a lot of glass and stone beads (garnet, agate and cornelian) second and first millenium bc

Start Price: $60 Sold for: $60