250-1040

לוט 4 ראשי חיצים וכידונים ברונזה, תקופות פרסית עד רומית, מאות חמישית לפנה"ס עד שלישית לספירה

Lot of 4 bronze arrow and spear heads, Pesian to Roman periods, 5th C. BC to 3rd C. CE

Start Price: $30 Sold for: $60