250-1041

קערית ברונזה, תקופה פרסית מאה חמישית-שלישית לפנה"ס, גובה 4.6 ס"מ, קוטר 9 ס"מ

Bronze bowl, Persian period, 5th-3rd C. BC, height 4.6 cm, diameter 9 cm

Start Price: $90