250-1042

נר שמן מחרס, תקופה פרסית מאה חמישית-שלישית לפנה"ס, מצב טוב, 45X100 מ"מ

Pottery oil lamp, Eretz Israel, Persian period, 5th-3rd C. BC, good condition, 45X100 mm

Start Price: $60 Sold for: $60