250-1043

צלמית טרה קוטה פניקית של האלה עשתורת, מאה 6-4 לפנה"ס, נמצאה בים, מצב טוב, 175 מ"מ

Phoenician ceramic figure of the goddess Astarte, 6th. / 4th. century bc, found at sea, 17.5cm high

Start Price: $120