250-1044

צלמית טרה קוטה פניקית של האלה עשתורת, המאה ה6-4 לפנה"ס, נמצאה בים, אורך 180 מ"מ, מצב טוב

Phoenician ceramic figure of the goddess Astarte, 6th. / 4th. century bc, found at sea, 18cm high

Start Price: $150