250-1045

צלמית טרה קוטה פניקית של האלה טאנית, ראה סמל בבסיס, מאה 6-4 לפנה"ס, נמצאה בים, מצב טוב, 135 מ"מ

Phoenician ceramic figure of the goddess Tanit, see symbol on base. 6th. / 4th. century bc, found at sea, 13.5 cm high

Start Price: $150