250-1047

כ-44 מטבעות הלניסטיות (סלווקיות ובית תלמיי) מאות שלישית - ראשונה לפנה"ס

about 44 hellenistic bronze coins, (seleucid and ptolemaic periods), 3rd. / 1st. century bc.

Start Price: $40 Sold for: $80