250-1049

כ-50 מטבעות הלניסטיות (סלווקיות ובית תלמיי) מאות שלישית - ראשונה לפנה"ס

about 50 hellenistic bronze coins, (seleucid and ptolemaic periods), 3rd. / 1st. century bc.

Start Price: $50 Sold for: $75