250-1052

בקבוקון פכית, טרה קוטה תקופה הלניסטית, מאה שלישית-ראשונה לפנה"ס , גובה 15 ס"מ

Terracotta vial-jar, Hellenistic period, 3rd C-first C. BC, height 15 cm

Start Price: $25 Sold for: $25