250-1054

שתי אבני קלע מעופרת , תקופה הלניסטית, מאה שלישית-ראשונה לפנה"ס

Two Hellenistic lead sling projectiles, 3rd-1st C. BC

Start Price: $25