250-1056

שתי אבני קלע מעופרת, תקופה הלניסטית, מאה שלישית עד ראשונה לפנה"ס

2 lead sling bullets, hellenistic period, 3rd. / 1st. century bc

Start Price: $25 Sold for: $25