250-1058

צלחת -קערה קרמיקה הלניסטית מאה שלישית לפנה"ס (מתוקן), קוטר 24.4 ס"מ, גובה 4 ס"מ

Hellenistic ceramic plate-bowl, 3rd C. BCE (repaired), diameter 24.4 cm, height 4 cm

Start Price: $25