250-1060

לוט 12 כלים, לקוסמטיקה ורפואה מהן 11 ברונזה ואחד ברזל, תקופה הלניסטית-רומית, מאה שלישית לפנה"ס עד רביעית לספירה

a lot of 12 hellenistic-roman tools, 11 bronze, one iron, used in cosmetics and medecine, 3rd. Bc to 4 th. Ad

Start Price: $30 Sold for: $30