250-1061

נר שמן מיניאטורי מברונזה ארץ ישראל, תקופה הלניסטית, מאה 3-1 לפנה"ס, אורך 6.5 ס"מ

Miniature bronze oil lamp, Eretz-Israel, Hellenistic period, 3rd-1st C. BC, length 6.5 cm

Start Price: $180 Sold for: $180