250-1062

לוט 9 ראשי חיצים, ברונזה, תקופות הלניסטית ורומית, מאה שלישית לפנה"ס עד שניה לספירה

Lot of 9 bronze arrow heads, Hellenistic and Roman periods, 3rd C. BC to 2nd C. CE

Start Price: $45 Sold for: $70