250-1067

לוט של כ-80 מטבעות ברונזה מתקופות שונות: הלניסטית, רומית, חשמונאית, ביזנטית, איסלם, מצבים שונים

Lot of 80 bronze coins, Hellenistic, Roman, Hasmodean, Byzantine and Islamic periods, various conditions

Start Price: $40 Sold for: $130