250-1069

1.78 ק"ג של מטבעות עתיקות לא מנוקות, כל התקופות, מהתקופה ההלניסטית עד המאה ה-20

1.780 kg of ancient uncleaned coins, various periods from the hellenistic period till the 20th. Century

Start Price: $120 Sold for: $425