250-1076

כד אגירה מחרס, תקופה הרודיאנית-ביזנטית מאות רביעית -שביעית לספירה, גובה 62 ס"מ, שבור, דורש רפאות

a very large byzantine period pottery jar. 4th. / 7th. century ad. In needs of a good restoration. 62 cms high

Start Price: $100