250-1077

נר שמן מחרס, טיפוס דרום ארץ ישראל 50-130 לספירה, (דומה לקאופמן -הנרות הללו 355), אורך 118 מ"מ

pottery oil lamp, Darom type, 50 - 135 ce, cf. Kauffmann # 355, 11.8cm long,

Start Price: $300