250-1078

נר שמן מחרס, טיפוס דרום ארץ ישראל 50-130 לספירה, (דומה לקאופמן-הנרות הללו 355), אורך 105 מ"מ, תיקון קל בשפה

pottery oil lamp, Darom type, 50 - 135 ce, cf. Kauffmann # 355, 10.5cm long, light repairs on rim.

Start Price: $120 Sold for: $120