250-1081

לוט 15 מטבעות ערים רומיות, א"י, מהמאה הראשונה עד הרביעית לספירה, מצבים שונים

a lot of 15 bronze city coins, roman period in Israel, 1st. to 4th. century ad

Start Price: $45 Sold for: $45