250-1082

לוט 50 מטבעות רומיות מברונזה, מאות ראשונה-רביעית לספירה, מצבים שונים

a lot of 50 roman bronze coins, first. To 4th. Century ad.

Start Price: $25 Sold for: $120