250-1093

לוט 20 מטבעות ערים רומיות, א"י והסביבה מאות ראשונה-רביעית לספירה, מצבים שונים

a lot of 20 bronze city coins, roman period in Israel and surroundings, 1st. To 4th. Century ad.

Start Price: $50 Sold for: $50