250-1095

מטבע רומי, כסף, ערך טטרדרכמה שלטון הקיסר נרו, (סלע של התלמוד)

a roman silver tetradrachm coin. Nero, the Sela from the Talmud

Start Price: $60 Sold for: $80