250-1099

לוט 26 מטבעות ערים רומיות, א"י, מהמאה הראשונה עד הרביעית לספירה, מצבים שונים

lot of 26 bronze city coins, roman period in Israel, 1st. to 4th. century ad.

Start Price: $65 Sold for: $65