250-1105

לוט של 34 מטבעות ברונזה יהודיות א"י, מאה ראשונה לפנה"ס עד מאה ראשונה לספירה, חשמונאים, בית הורדוס ונציבים רומים

a lot of 34 jewish bronze coins, 1st century bc / 1st century ad, hasmonaean, Herod dynasty and roman procurators of Judaea.

Start Price: $100 Sold for: $240