250-1108

שני מפתחות וחלק מנעול רומים יחד עם שני חלקי שרשרת

Two Roman keys and a partial lock, together with two pieces of chain

Start Price: $25