250-1110

לוט חרוזים מזכוכית, אבן וענבר תקופות רומית, ביזנטית ואיסלמית עד המאה ה20

a lot of ancient beads, glass, stone and amber. roman, byzantine and islamic periods, up to 20 th. century.

Start Price: $40