250-1111

שני נרות שמן מחרס, טיפוס רומי מאה 1-2 לספירה, ארץ ישראל, מצב טוב, בלי תיקונים, 85 מ"מ

a lot of 2 roman pottery oil lamps, 1st. / 2nd. century ad, Israel, good condition, no repairs, 8.5cm

Start Price: $75