250-1115

משטח לשחיקה וכתישה, על שלושה רגלים, עשוי בזלת, בצרוף אבן לשחיקה (לא שייכת), קוטר 18 ס"מ, גובה 8.5 ס"מ, תקופה רומית ומאוחר

a basalt grinding stone on 3 feet, 18cms diameter, 8.5 cms high, roman period and later

Start Price: $100 Sold for: $100