250-1147

כד אגירה מחרס, תקופה ביזנטית מאות רביעית -שביעית לספירה, גובה 56 ס"מ, מצב טוב

a very large byzantine period pottery jar. 4th. / 7th. century ad. Good condition. 56 cms high

Start Price: $240