250-1252

סיכת כסף פיליגרן, ישראל, קו טר 46 מ"מ 21.3 גרם

Silver filigree brooch, Israel, diameter 46 mm, 21.3 gm

Start Price: $45 Sold for: $45