250-1278

שמן על קרטון, נוף, חתום 40X55
ינקו מרסל 1895-1984

Oil on cardboard, landscape, signed, 40x55Janko Marcel 1895-1984

Start Price: $1600