250-1298

הדפס עם צביעת יד, צרפת 1870 בערך אבירים צלבנים עם דגל ירושלים

Hand painted print, France, c. 1870, showing crusader knights with flag of Jerusalem

Start Price: $25