250-1320

צילום אלבומין, שכונת ימין משה, c. 1880, 22X28 cm
Zangakie

Albumin photograph, Yemin Moshe neighborhood, 22x28 cm, c. 1880Zangakie

Start Price: $180 Sold for: $180