250-1406

"מבט לספורט", אלבום תמונות כדורגל, כדורסל, התעמלות וכו', 1976, פגמים, חסרות 11 תמונות

"Mabat L'Sport", picture album, soccer, basketball, gymnastics etc., 1976, damages, missing 11 cards

Start Price: $70 Sold for: $120