250-1429

ממשלת ישראל בקריקטורות ע"ג 16 גלויות מצויירות ע"י יואל בוכוולד Israel Government in caricatures on 16 postcards by Yoel Buchwald

Israel Government in Caricatures, on 16 illustrated postcards by Yoel Buchwald

Start Price: $60 Sold for: $60