250-1432

הגדה של פסח, הוצ האחים לוין אפשטיין ושות, ירושלים, תש"ט 1949, ההגדה הראשונה של צה"ל, מהדורה מיוחדת של השירות הדתי (כריכה מודבקת)

Passover Haggadah, by Levin-Epstein publ, Jerusalem, 1949, first IDF Haggada,

Start Price: $60 Sold for: $60