250-1433

הגדה של פסח לחיילי צבא הגנה לישראל דיני פסח לחיל, כתב וצייר א. אלואיל, צה"ל 665

Passover Haggada for IDF soldiers,written and illustrated A. Alweil, IDF 665

Start Price: $60