250-1460

קערת כסף גרמני אובלית, במרכז חריטת שני דגים וכיתוב: "משלוח מנות איש לרעהו", כנראה צפון אפריקה, 450 גרם

German silver bowl with embossment work and an inscription "Mishloach Manot Ish L're'ehu" and two fish, North African craft

Start Price: $400