250-1522

סדר הגדה של פסח באותיות גדולות העברי והערבי...הרב רי"ח טוב, הוצ' דנגור, בגדאד, תרע"א 1911, נג דף (שער קרוע, פגמים וכתמים)

Seder Haggada Shel Pesach Be/Otiot Ivri Ve/Arvi.. Dangor publ. Bagdad, 1911, 53 p. (title page torn, damage and stains)

Start Price: $40